Qué é Radio Palas FM

Radio Palas é a emisora local, do municipio de Palas de Rei. Además de ser a primera emisora de radio da comarca da Ulloa e a cuarta en implantación da provincia de Lugo despois da dos concellos de Foz, As Nogais e Quiroga.
O proxecto de instauración dunha radio municipal comenzou a sua andaina no ano 2003 pero foi no 2007, tras uns meses en periodo de probas, cando definitivamente se inagura Radio Palas FM.


Radio Palas FM nace o decatarse da necesidade no municipio dunha emisora con cobertura de carácter local, que amplíe o marco da pluralidade informativa, garantindo o mesmo tempo a liberdade de expresión recoñecida e amparada na Constitución. Neste senso programación ten unhas liñas básicas: liberdade de expresión, replicas de relojes o acceso a tódolos sectores da poboación, a igualdade de oportunidades á hora de expoñer as diversas posicións, así como o pluralismo informativo.

 


Programa